Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

Voice Dialogue

Voice-dialogue is een techniek die gebruikt wordt met coachen om de coachee bewust te maken van de sub-ego’s en de primaire ego’s die elk mens heeft.

Elk wezen wordt blanco geboren.

Tijdens zijn leven wordt door de buitenwereld, zoals de ouders, leraren, vrienden e.d. de persoonlijkheid gevormd. Deze persoonlijkheid bestaat uit verschillende primaire ego’s en sub-ego’s.

Primaire ego’s

Met de primaire ego’s heeft men zich volledig geïdentificeerd. Deze ego’s bepalen de persoonlijkheid en hoe men zich gedraagt. Zij nemen automatisch de besluiten en controleren het leven van deze persoon.

De primaire ego’s zijn de beschermers en de innerlijke opvoeders. Zij bepalen hoe er geleefd wordt. Deze primaire ego’s zijn ontstaan in de kindertijd om het innerlijk kind te beschermen tegen pijn, afwijzing en verlating.

De primaire ego’s die het leven bepalen zijn

  • de Controleur
  • de Regelaar
  • de Criticus
  • de Drammer
  • de Perfectionist
  • de Behager
  • de Verantwoordelijke ouder

Deze ego’s zijn de bestuurder van onze eigen psychische auto.

Sub-ego’s

Naast deze primaire ego’s zijn er nog andere ego’s die zich niet of nauwelijks laten zien.

Dit zijn sub-ego’s die vaak niet ontwikkeld zijn of verstoten en afgekeurd.
Op het moment dat zo’n sub-ego zich manifesteert wordt deze meteen afgestraft en verstoten. Om eventuele pijn, afwijzing te voorkomen wordt deze verdrongen.

Echter de prijs voor het onderdrukken van deze ego is hoog. Het kost ongemerkt ontzettend veel energie en de kwaliteiten die deze ego bezit zijn niet tot beschikking.

De Vrijbuiter, de Gemakzuchtige, het Onverantwoordelijke Kind, de Feestneus en de Dagdromer zitten opgesloten in de kofferbak.

Coaching met Voice Dialogue

Voice-Dialogue is een prachtige methode om bewustzijn te creëren en eerder verstoten sub-ego’s de kans te geven zich te manifesteren. De coachee kan vanuit een neutrale positie naar zichzelf kijken en de energieën van de verschillende sub-ego’s leren voelen en herkennen. Wanneer de energie van een bepaalde sub-ego herkend wordt kan de coachee in het dagelijks leven hier voordeel van hebben door de kwaliteiten te benutten die deze sub-ego heeft.

De coach beweegt zich mee in de energie van de sub-ego door zelf contact te maken met de energie van dezelfde sub-ego in zichzelf. Hierdoor wordt de energie van de sub-ego versterkt zodat de coachee deze energie kan ervaren. De coach zal proberen te achterhalen welke primaire ego (meestal de tegenpool) de sub-ego probeert te beschermen.

Bijvoorbeeld tegenover de Perfectionist staat de Vrijbuiter.
Door het woord aan de Vrijbuiter te geven, krijgt deze de kans om zijn zegje te doen. De coachee is dan in staat om de energie van de Vrijbuiter te voelen en te herkennen.

Elke sub-ego is belangrijk en door middel van Voice-Dialogue wordt gestreefd om de primaire ego’s en de sub-ego’s in harmonie met elkaar te laten samenwerken. Juist door de verschillende energieën te ervaren en ruimte te geven zonder oordeel komt bewustzijnstransformatie op gang.

Dit is een bijdrage van Francisca van der Heijdenvan Mahaya, praktijk voor inzicht & helderheid

 

Advertentie praktijk Oss
Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.
Tip! Narcisme en hooggevoeligheid
Eigen website?
Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.
Facebook