Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

Praktijk: in je eigen kracht staan

Praktijk: In je eigen kracht staan

Monique Huisman

Pasfoto-282x300
De Horzak 19
5347 JA Oss
06 513 302 94

Www.injeeigenkrachtstaan.nl
Monique@injeeigenkrachtstaan.nl

Lid van de volgende beroepsverenigingen:

BvA (Beroepsvereniging voor Auralezers)
RPNN (Reconnective Practitioners Netwerk Nederland)

Omschrijving praktijk:

In mijn praktijk wil ik graag mensen ondersteuning bieden in hun persoonlijke groei. Sleutelwoord daarbij is: in je eigen kracht (komen te) staan.

Wat ik mooi vind aan de verschillende mogelijkheden die in mijn praktijk aangeboden worden, is dat ze elk op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan het leren kennen en gebruiken van je eigen kracht, het dichter bij jezelf komen, het leren varen op je eigen innerlijk weten.

  • Een auralezing geeft je meer zelfinzicht, wat een belangrijke stap is naar het vrijmaken van je intuïtie. Het stimuleert je om optimale keuzes te maken en vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden op je vragen.
  • Reconnective Healing is een manier om het contact met het zelfhelend vermogen van je lichaam te herstellen door het gebruik van nieuwe frequenties die kunnen helen op lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied.
  • De Persoonlijke Reconnectie brengt je een diep weten, inspiratie en kracht, waardoor je levenspad en bestemming zich veel duidelijker aftekenen. Wat niet meer past, wordt achtergelaten.
  • Activering van de pijnappelklier brengt je dichter bij je intuïtie, je Hogere Zelf. Het activeert je innerlijke telepathische vermogens en verbetert de communicatie tussen mensen onderling en vooral ook de communicatie met je Hogere Zelf. Ook kun je je bewuster worden van onze multidimensionale werkelijkheid.
  • Een Verzamelpuntcorrectie reset je energiesysteem en brengt je terug naar je optimale energetische toestand, van waaruit je met hernieuwde energie effectiever je pad kunt lopen/vinden.

Omschrijving aanbod:uitgebreidde-logo-kleiner

  • auralezing (duur: 1 1/2 uur)
  • reconnective healing
  • persoonlijke reconnectie
  • pijnappelklieractivatie
  • verzamelpuntcorrectie

LinkedIn 

Facebook

Advertentie praktijk Oss
Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.
Tip! Narcisme en hooggevoeligheid
Eigen website?
Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.
Facebook