Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

Pijnappelklier activatie

Verbinding

De pijnappelklier is een gebiedje in het midden van de hersenen dat al in de oudheid werd gezien als de verbinding tussen het fysieke lichaam en de ziel. Het bevat zowel eindige als oneindige eigenschappen.

Functie

In het lichaam regelt het de natuurlijke ritmes zoals dag/nachtritme, slaapcyclus, verouderingsproces, seks drive, aanmaak van groeihormoon en aanpassing aan seizoenen. Daarnaast heeft de pijnappelklier een belangrijke spirituele functie.

De oorspronkelijke functie van de pijnappelklier werd overbodig toen het DNA van de mens veranderde.

In deze tijd voltrekken zich echter weer een aantal belangrijke DNA her-verbindingen bij alle mensen; een proces dat ons zal helpen meer in verbinding met ons Hogere Zelf en onze eigenlijke geest te komen.

Biomineralisatie

De wetenschap heeft de afgelopen 50-60 jaar met behulp van röntgenstraling het ontstaan van een witte laag verkalking rondom de pijnappelklier aangetoond. Dit verkalkingsproces wordt biomineralisatie genoemd. De belangrijkste ontdekking over deze kristallen is dat ze zogenaamde piezo-elektrische eigenschappen bezitten. Dit betekent dat ze elektromagnetische frequenties (EMF) kunnen ontvangen en uitzenden, net zoals de piezo-elektrische kristallen die vroeger in radio’s werden gebruikt.

De kristallen zijn op dit moment aanwezig om onze innerlijke telepathische vermogens te activeren.

Activatie

Het activeren van deze kristallen kun je vergelijken met het installeren van een nieuwe antenne die de tele-communicatie tussen mensen onderling en vooral ook de communicatie met ons Hogere Zelf zal verbeteren; je krijgt beter contact met je eigen waarheid. Bovendien zullen we ons bewuster worden van onze multidimensionale werkelijkheid.

Uiteindelijk zal dit bij alle mensen vanzelf gebeuren; dat proces is al begonnen. Wie niet wil wachten op het moment waarop de mensheid in haar geheel klaar is voor deze activatie, maar hier alvast mee aan de slag wil, kan de activatie eerder bewust op gang laten brengen middels een pijnappelklieractivatie.

Een pijnappelklieractivatie is een methode waarmee de oorspronkelijke functie van de pijnappelklier weer wordt hersteld middels een energetische en optische activatie.

Effecten

Belangrijkste effecten die na activatie kunnen optreden zijn:

  • versnelde persoonlijke en spirituele groei
  • versterkte intuïtie/innerlijke communicatie
  • activering van telepathische vermogens en verbeterde communicatie tussen mensen onderling
  • meer zelfvertrouwen omdat je meer in je eigen kracht komt te staan
  • het wordt gemakkelijker om de weg van de minste weerstand te vinden, waardoor ineens doorbraken kunnen ontstaan in zaken waar je al een tijd mee worstelt op bijvoorbeeld het gebied van werk, relaties, financiën, e.d.

Een pijnappelklier activatie hoeft in principe maar eenmalig te gebeuren.

Dit is een bijdrage van Monique Huisman van praktijk In je eigen kracht staan.

Advertentie praktijk Oss
Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.
Tip! Narcisme en hooggevoeligheid
Eigen website?
Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.
Facebook