Spiritualiteit in Oss

Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

1 6 7 8

Mindfulness

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een levenshouding afkomstig uit het Boeddhisme.
Door met je aandacht bewust in het hier en nu te zijn laat je oude patronen los, wat leidt tot innerlijke rust.
De laatste 25 jaar is er veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness. Deze onderzoeken laten zien dat Mindfulness positieve veranderingen teweeg kan brengen in zowel cognitief, neurologisch als biologisch functioneren. Zo werd o.a. een vermindering van stress symptomen en depressieve klachten, een verbeterde concentratie,een verbeterd functioneren van het immuunsysteem en een verbeterde slaap aangetoond.

Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden aandacht en een houding van niet beoordelende acceptatie genoemd. Eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen wordt mindfulness genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat mindfulness te leren is. Maar wat is nu eigenlijk mindfulness en hoe kan je dat leren?

Vaardigheid die te leren is

Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merk dat dan op zonder dat te veroordelen (Stom dat ik daar aan denk, want ik moet nu oefenen). En als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt (Ik moet niet negatief oordelen, want ik moet alles accepteren). Het zal duidelijk zijn dat “Ik mag aan niets denken, want ik moet mindful zijn” een onmogelijke opdracht aan jezelf is waarmee je jezelf alleen maar kwelt. Probeer steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten in jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt.

Anders omgaan met sensaties, gevoelens en gedachten

Sensaties, gevoelens en gedachten komen langs in wat William James de “stream of consciousness” noemde. Ze komen en ze gaan weer. Het is begrijpelijk dat onaangename sensaties, negatieve gevoelens en gedachten niet erg welkom zijn. Je zou het liever niet voelen en denken, maar als deze er wel zijn, wat dan? Je zelf dwingen om pijn niet te voelen? Of opgaan in sombere gevoelens en negatieve oordelen over jezelf en daar 100% in geloven als een soort automatisme? Verbieden en oordelen dat je verboden gedachten niet mag denken, of oordelen dat je zo nu eenmaal bent?

Helpt dwingen, verbieden, oordelen of in weg zinken? Vaak niet en dan is het met mindfulness mogelijk te leren om anders om te gaan met die sensaties, gevoelens en gedachten. Je leert dan een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich zo in jou afspeelt. Namelijk een observerende houding ten aanzien van de sensaties, gevoelens en gedachten die komen en gaan in een “stream of consciousness”. Zo leer je anders om te gaan met pijn, somberte, gepieker, enz. Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de houding van een onderzoeker dan die van een aanklager. Minder ‘zo ben ik’, ‘zo is het’ en ‘dit deugt niet van mij’, maar meer ‘zo neem ik dit waar en zo denk ik dat’.
Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de houding van een onderzoeker dan die van een aanklager.

Osse ondernemers gespecialiseerd in Mindfulness zijn:

Mindfulness reizen

 

Orakel

Orakels worden al eeuwenlang gebruikt om antwoord te krijgen op grote en kleine levensvragen.

Runen en de I Tjing zijn voorbeelden van orakels die letterlijk al duizenden jaren gebruikt worden

Vind hier meer over Orakels.

 

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Orakels in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een gecertificeerde ondernemer bent in Orakels.

Ondernemers gespecialiseerd in Orakels in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in Orakels bent.

Aura

Energie

Alles op aarde bestaat uit energie.
Wij mensen bestaan dus ook uit energie en we worden omringd door energie.
Dit energieveld om ons heen, wordt ook wel aura genoemd.

Niet alleen mensen , maar ook dieren, planten en mineralen hebben een aura.
Onze aura neemt de hele dag door, bewust en onbewust, positieve en negatieve signalen op.

Balans

Ben je goed in balans en zeker van jezelf, dan is je energieveld sterk.
Voel je je niet zo goed en ben je onzeker, dan is je energieveld zwakker.

Soms kunnen er zelfs gaten in zitten.
In zo’n situatie ben je als het ware minder goed beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Reinigen

Het is daarom belangrijk om regelmatig je aura te reinigen en te beschermen.
Daarvoor zijn verschillende technieken, die je makkelijk kunt leren.

Het bovenstaande is een bijdrage van: Sasja van Geel

 

Petra Roos heeft jarenlang een eigen praktijk gehad en geeft nu nog readings.
Zij heeft enorm veel kennis en weet het volgende over aura’s te vertellen:

Aura

Wat is een aura?

We beginnen bij het begin en dan staat er in de Van Dale (woordenboek); Het woord aura komt uit het Grieks/Latijns.
Er zijn meerdere betekenissen voor:

1. Fijn-stoffelijk of vluchtig omhulsel wat niet of of slechts voor bijzonder begaafde personen zichtbaar omhulsel, of uitstraling, die volgens bepaalde opvattingen, elk individu omgeeft.
2. Het staat ook voor de sfeer/uitstraling die van een bepaald persoon uitgaat, denk dan bijvoorbeeld aan Mandela of de Dalai Lama.
3. En tenslotte wordt er van een aura gesproken als een innerlijke gewaarwording die vooraf gaat aan een epileptische aanval.

Fijn stoffelijk lichaam

Een aura is een fijn stoffelijk lichaam dat elk levend organisme omhult.
Planten, dieren en mensen.
In deze tekst concentreer ik me op de mens.

Bij de mens kun je de aura voorstellen als fysiek een dun laagje, 2 tot 4 cm. dichte witte mist.
Dit wordt een etherisch lichaam genoemd en daarom heen zijn andere velden te zien.
Deze andere velden, 4 grote en (3 ijlere velden) zijn globaal te verdelen in:

1ste laag: etherisch lichaam/aura.
2de laag: emotioneel lichaam/aura
3de laag: mentaal lichaam/aura
4de laag: spiritueel lichaam/aura.

Laag 1 zien we in het wit. De andere lagen kan een goede aurareader in kleuren waarnemen.
Er zijn ook readers die geen kleuren zien maar vormen of trillingen of werken met beelden/geuren die ze doorkrijgen.

Zelf kun je trainen op laag 1, die valt waar te nemen door mensen zonder gaven.
Je zet een kaars tegen een witte achtergrond en gaat hier 10 min. naar kijken, langzaam ontstaat er dan een wit aureool.

Je kunt aura voelen door 4 minuten je handpalmen tegen elkaar te wrijven, doe ze dan langzaam 1 a 2 cm. van elkaar af en naar elkaar toe bewegen.
Concentreer je daarop en je kunt een warme stroom voelen die je a.h.w. uit elkaar kunt trekken en naar elkaar toe kunt bewegen.
Oefening baart hierbij zeker resultaat.

Dit maakt je echter nog geen aurareader!
Ik zie het als een ontwikkelde gave.

Wil je een cursus gaan volgen om aura’s te zien betaal dan niet teveel en verwacht er niet teveel van, ga er open in. Als je al in die richting gaven, kun je, als je ermee wilt werken naar anderen, je zeer zeker verdiepen/ontwikkelen/ leren hoe het te hanteren op een zuivere manier.

Wil je meer lezen dan raad ik je het boek aan van Dora van Gelder Kunz. Aura en persoonlijkheid.  ISBN nr. 90 230 09665.
Een prachtig boek vol met tekeningen van (kleuren) aura’s en verdere info.

Wat kan een aurareader mij bieden, waarom zou ik hier naar toe gaan?

Je kunt veel redenen hebben om een aurareader te bezoeken. Enkele zijn:

 • Uit nieuwsgierigheid, wat is er nu eigenlijk te zien, welke kleuren zijn er rondom mij heen?
 • Ik wil me sterker voelen, ik heb vage klachten, kan ik hier wat aan doen? Wat zijn mijn sterke kanten?
 • Ik wil me verder ontwikkelen er zit me wat dwars waar ik geen grip op heb.

Aura in de (Alternatieve) hulpverlening, wat is een aura reader en wat doet die.

Hoe herken ik een goede reader?

Een goede reader laat je plaatsnemen op een stoel/ligbank en concentreert zich op jou, gaat jouw energie voelen en zien en neemt dan zaken waar die hij/zij je vertelt.
Door een reading kunnen er zaken op z’n plaats vallen, bijvoorbeeld nu snap ik waarom ik zo kribbig doe tegen mijn partner/moeder etc. Of nu begrijp ik waarom ik steeds zo’n eczeem heb of hoofdpijn, of twijfel etc. etc.

En aurareader is een persoon die door gaven en ontwikkeling, trainingen, kan zien hoe de samenstelling van je aura is, of er bijvoorbeeld gaten in zitten, of veel bobbels. En welke kleuren erin zitten. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er in het verleden pijnlijke zaken zijn geweest, onaffe zaken, ziekten, die kan een reader dan zien door bijvoorbeeld zwarte vlekken.
De kleuren in de aura kunnen weer verwijzen naar de chakra’s. Dit zijn energiepunten (er zijn 7 grote chakra’s en een aantal kleinere, elke chakra heeft zijn eigen kleur, dat weer terug te zien is in de aura). Een goede reader heeft geleerd hoe dit te herkennen/plaatsen.

Een goede reader kan zich leeg maken (zijn eigen ego uitschakelen) en er helemaal voor jou zijn.
Elke goede reader heeft een training gehad, vraag bij een afspraak of bezoek rustig hiernaar.
Een goede aurareader herken je meteen na de eerste keer.
Hoe?
Dat is heel gemakkelijk.
Wat hij of zij vertelt, dat herken je of roept een (diepe, onbewuste) herkenning op.
Je voelt je op je gemak, er gebeurd wat met je, wellicht begrijp je het niet, maar er gebeurd wat. Er kunnen ook emoties loskomen. Een goede reader zal je bij problemen, ziekte altijd door verwijzen naar huisarts of andere relevante hulpverleners.

Verder: Kun je vooruit met wat de aurareader zegt?

Aurahealing

Dan zijn er mensen die aurahealing geven. Deze mensen werken in je fijnstoffelijk lichaam en kunnen dat zelfs zonder je aan te raken. Ze doen dit door alleen maar in je fijnstoffelijk lichaam, je aura dus, te werken. Let er eens op als je een aurahealing laat doen, heb je dan het gevoel dat er wat met je gebeurd? (Een aurahealing=dit is een liefdevolle aanraking van beschadigde auradelen, waarbij de reader zichzelf a.h.w. leegmaakt en werkt met universele, liefdevolle energie).

Verdere info:

Een aurareading kun je hanteren/doen om verder je te verdiepen/ontwikkelen in jezelf in relatie tot je omgeving-relaties.
Een aurareading hoef je maar eens per jaar te doen, vaker heeft geen zin.
Een aura kun je ook laten fotograferen (Kirlian methode), vaak op een beurs. Je krijgt dan een foto waarop je je omringende kleuren ziet, dit is wel een momentopname en er is niet alles in te zien.

Een aurareading duurt gemiddeld 30 à 45 minuten, afhankelijk of het een combi is met een hulpverleningsgesprek.
Er zijn hulpverleners die begeleiding en aurareading combineren in consulten. Als je een traject ingaat zoek dan een hulpverlener/reader die bij een beroepsvereniging is aangesloten bijvoorbeeld via Ringregister (dit is een landelijk register met geregistreerde vakmensen, waarbij vaak de zorgverzekeraar consulten, gedeeltelijk, vergoedt). Alleen een aurareading laten doen komt nooit, voor zover ik weet, voor vergoeding in aanmerking.
Je kunt ook een combi bezoeken van reading met een activiteit. Zoals mandala tekenen (een verdiepende tekening in een cirkel) waarbij je eerst een privé reading vooraf krijgt en zo je info kan verwerken/verdiepen in je mandalatekening.

Fotoreading

Bij een fotoreading gaat de reader zich net als bij bovenstaande reading zich verbinden met de energie van de persoon op de foto. Hij/zij krijgt dan beelden/gewaarwordingen door of gevoelens, kleuren of woorden. Fotoreading is dus verbinden met de persoon op de foto en vandaar uit informatie doorgeven.

Doel/waarom met foto
Een fotoreading kan je doen door naar een goede reader te gaan. Je kunt foto’s laten lezen van mensen die leven, bijvoorbeeld je kind heeft het moeilijk op school of je zit met relatieproblemen. Je brengt een foto mee waar de persoon alleen op staat, dan is de energie het zuiverst te ervaren/door te geven. Je kunt een fotoreading doen met een foto van levenden maar ook met een foto van van een overleden persoon. Door een fotoreading kunnen zaken die nog niet af zijn een plaats krijgen.

Een fotoreading meemaken kan vaak op de spirituele avonden die door verenigingen op dit vlak worden georganiseerd. Maar een fotoreading kan je ook privé doen, om wat meer persoonlijker te worden, geheimhouding is bij een goede reader verzekerd! Fotoreading kan ook meer algemeen in kleine groepen worden gegeven, dit kan de onderlinge band versterken met bijv. vriendinnen.

Voor een fotoreading van een foto met een volwassen (levend) persoon erop wordt je altijd gevraagd om toestemming van die persoon!
Je komt tenslotte in zijn haar energieveld.

Deze bovenstaande tekst is aangeleverd door Petra Roos.
(Er kunnen geen rechten/aanspraken aan tekst ontleend worden, ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid!)

Verdere info over de schrijfster. Petra Roos heeft in 1987 In Bilthoven de HBO opleiding gevolgd voor Spiritueel werker (VerenigingGenezersPsychosofia), is bij de beroepsvereniging aangesloten geweest tijdens haar eigen praktijkperiode tot 2009, waarin zij hulpverleningsgesprekken, readings en healings gaf. Zij werkt nu met (kleine) groepen met de helende klanken (boventonen) en geeft klanksessies-meditaties en readings op locatie/verzoek. Verder is zij meer gaan samenwerken met anderen. Onder meer geeft zij workshops Mandalatekenen in combinatie met readings samen met Willemien Geurts in Nistelrode en op verzoek op locatie. (www.mandalart.nl)

Informatie van Petra Roos/activiteiten is te lezen op: www.facebook.com/PetraCorneliaRoos

 

Zelf een aura leren zien?

Bekijk onderstaande video:

 

Wie is er in Oss gespecialiseerd in Aura?

Pure Spirit Oss

Petra Roos

Polyenergetica

Deze therapie vorm is erg cliënt gericht en in plaats van technieken te beheersen waar een cliënt bij past, werkt de polyenergetica anders om. Dus vanuit de cliënt wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft.

Binnen polyenergetica wordt alleen van de meest resultaatgevende aspecten uit diverse disciplines gebruik gemaakt. Onderdelen van poly-energetische therapie zijn:

 • Hypnotherapie,
 • NLP-therapie,
 • Energetische-therapie,
 • Reïncarnatie-therapie,
 • Regressie therapie.

Door de specifieke communicatievormen, waarvan polyenergetica gebruik maakt, kan de therapeut heel vloeiend al deze disciplines met elkaar combineren.

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Polyenergetica in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer bent gecertificeerd in Polyenergetica.

Ondernemers gespecialiseerd in Polyenergetica in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in Polyenergetica bent.

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld.
Hier zou jij als spiritueel ondernemer kunnen staan.

Als extra meerwaarde is het mogelijk hieronder een filmpje te laten zien waarin je je voorstelt en meer vertelt over je werkzaamheden.

 

Naam van je praktijk

Naam van je praktijk
Jouw naam

Bezoekadres 1
1234 AA Oss
06-12345678
info@jouwmailadres.nl
www.jouwdomeinnaam.nl
KvK nr: 12345678
Lid van beroepsvereniging: Link naar beroepsvereniging

Omschrijving praktijk en aanbod:

In onze praktijk worden diverse behandelingen gegeven.
Wij geven behandelingen die gericht zijn op het opheffen van klachten door middel van: opsomming behandelingen.

Tevens is het mogelijk de volgende workshops en cursussen bij ons te volgen:

Opsomming workshops en cursussen.

Mag ik mij voorstellen?

Klankmeditatie

De invloed van klanken op lichaam & geest

Geen enkele klank is zo zuiver als die van boventonen. De boventonen zorgen voor vitaliteit en stimuleren de cellen tot beweging.Singing Bowls (Cup of life) - mass product souvenir
We kunnen boventonen goed horen bij o.a. klankschalen, boventoonzang, tampoera.

Wat zijn boventonen

Boventoonzang bestaat uit een zeer verfijnde articulatie van klinkers, waardoor de boventonen hoorbaar worden als quasi zelfstandige fluittonen. Afhankelijk van de mondstand gaan er bepaalde boventonen meeklinken, die we automatisch als vocalen (klinkers) herkennen. Boventonen ontstaan door resonantie in de mondholte. Vorm en volume van de mondholte bepalen welke boventonen kunnen resoneren.

Wanneer er teksten gereciteerd worden op één toon of op een eenvoudige melodie, dan klinken er altijd boventonen mee, bijvoorbeeld in Gregoriaanse zang of bij het zingen van mantra’s. Ook in enkele etnische tradities is boventoonzang als muziek aanwezig, zoals bij de Mongoliërs en de Tuva’s in Siberië.

Beluister een voorbeeld over zang met boventonen.
(Zang en track door Renate Hovius. Boventoonzang/klank door Petra Roos)

Welbevinden

Via klank ervaar je emoties zoals vreugde, verdriet, blijdschap en geluk.
Klank dringt door tot in de diepere lagen van het bewustzijn.
Door je hiervoor open te stellen kom je in evenwicht en in je kracht.
Je lichaam, je emoties en je geest kunnen in een ander perspectief komen te staan. Je kunt ontspannen, onthaasten en tot rust komen.

Een klankschaal is eenvoudig in te zetten voor ontspanning, genezing en verruiming van je bewustzijn. Een Klankschaal is een handgemaakt instrument, rijk aan boventoonresonanties en specifieke zwevingen. De klanken van een klankschaal hebben invloed op je lichaam, je emoties en je geest.

Naast de klankschaal geeft de stem met boventoon zingen nog een krachtiger effect. Het is de trilling van mens tot mens, je wordt aangeraakt. Doordat we voor meer dan 70% uit vocht bestaan worden trillingen gemakkelijk opgenomen, kunnen “vrij” stromen door het lichaam.

Boventoon zang zet je darmen in werking en stimuleert, waardoor de afvalstoffen eerder loskomen en afgescheiden gaan worden. Boventonen raken blokkades aan, geven een impuls tot beweging. De boventonen hebben een andere resonantie dan de menselijke stem via gewoon praten.Via je oren en je lichaam voelen en resoneren alle lichaamscellen met de klanken mee. Bij boventoonklanken ontstaan langdurige klanken, die dus zeer rijk zijn aan trillingen.

Waarom mediteren

Mediteren geeft je rust en ruimte.
Er zijn heel veel manieren om te mediteren.
Mediteren betekent letterlijk concentreren op je innerlijk (Van Dale).
Dit is niet altijd eenvoudig, vaak wordt je aandacht weggetrokken door alledaagse zaken.
Een middel om bij je innerlijk te komen is om geconcentreerd te werken met mindfulness oefeningen, klanken en stilte.

Klank is een krachtig energetisch medium dat diep doordringt in lichaam en geest. Je ervaart ontspanning, aarding, stilte en evenwicht in eigen kracht en schoonheid.

Wist je dat elke klank van onze stem, elke taal acupunctuurpunten aanraakt in de mond? Er zijn 82 verschillende punten in de mond. 60 punten op de harde delen in je mond en 22 punten op de zachtere delen. Je kunt je nu waarschijnlijk voorstellen dat ieder woord een ander energetisch punt aanraakt. Dat ieder woord een andere energetisch subtiele stroom beweegt vanuit de mond naar de nabij gelegen hersenen.
Eigenlijk raak je jezelf aan met jouw woorden.
Want, elke klank van elke woord verbindt je met een andere energetische gevoelsinhoud.

Ontspanning en rust, mindfulnes, groei in bewustzijn, wie wil dit niet. Er zijn vele wegen die leiden naar Rome…

Petra Roos

Bovenstaand stukje is geschreven door Petra Roos. Zij heeft een passie voor klank en dan met name de boventonen.

Zij geeft klankmeditatie bij haar aan huis, 1x per 3 weken op do. middag, voor vrouwen, waarin je werkt met je eigen geluid.
Deze meditatie geeft zij ook op verzoek bij jou thuis voor een groep van max. 8 personen.

Zangkwaliteiten zijn beslist onnodig en eerder lastig omdat de techniek in de weg kan zitten.
In samenwerking met anderen geef zij klankbaden op locatie.
Bij een klankbad lig je lekker op een matje en golven de klanken van klankschalen, percussie en haar stem over en in je.

Contact:

Neem contact op met Petra Roos via haar facebookpagina of per mail.

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Klankmeditatie in Oss:

Petra Roos

Ondernemers gespecialiseerd in Klankmeditatie in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in klankmeditatie bent.

Aroma therapie

Aromatherapie betekent letterlijk geurentherapie.
Geuren (100% natuurlijk uit essentiele olie) hebben invloed op onze body, mind en soul.
Lavendel werkt rustgevend en vanille troostend, sinaasappel vrolijkt op en eucalyptus verruimt de luchtwegen.

Het aroma van essentiele olien werkt op onze mood.

De genezende eigenschappen van de essentiele olien hebben invloed op ons lichaam.
Zo werkt lavendel dus ontspannend maar de bestanddelen uit de essentiele olie hebben genezende krachten bij eczeem, huiduitslag, acne etc.
Sommige essentiele olien hebben zoveel geneeskrachtige eigenschappen dat er een heel boek over geschreven wordt.

En volgens Wikipedia:

Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze, gebaseerd op gebruik van etherische olie en sommige andere natuurlijke geurextracten.

Aromatherapie is een samentrekking van de woorden aroma en therapie en staat voor behandeling met geuren. Binnen de aromatherapie zijn verschillende stromingen die elk andere benaderingen, methoden en gebruiken hebben.

 

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Aroma therapie in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een gecertificeerde ondernemer bent in Aroma therapie.

Ondernemers gespecialiseerd in Aroma therapie in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in Aroma therapie bent.

Acupunctuur

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Het activeert het natuurlijk helend vermogen van de mens.Hierdoor kunnen ziektes voorkomen, genezen of verlicht worden. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen.

Er zijn twee behandelingsmethoden te onderscheiden:

 1. Uitwendige behandelingsmethode
  Hieronder vallen acupunctuur, acupressuur, moxibusie,
  massage, badtherapie, gymnastiek en ademtherapie.
 2. Inwendige behandelingsmethode
  Hieronder vallen farmaca, dieet en meditatie.

Hoe werkt het?

Een mens bestaat niet uit losse onderdelen, zoals een machine,maar is een geheel. Dit is het uitgangspunt voor de TCG.
Uit ons voedsel en de lucht halen we de energie die we nodig hebben om te leven. Volgens oeroude Chinese kennis circuleert die energie in het lichaam, via zogenaamde meridianen. Dit zijn energiebanen die onzichtbaar onder de huid lopen. Net zoals bloed wordt rondgepompt in de aderen, zo stroomt er energie door de meridianen.
Wanneer de energie niet gelijkmatig kan doorstromen (b.v. door emoties), ontstaat er een blokkade. Elke meridiaan is verbonden met een orgaan ,of met een orgaansysteem. Op die manier zijn alle organen met elkaar verbonden via het netwerk van meridianen. Dit betekent natuurlijk,dat een blokkade in de energietoevoer op den duur meerdere organen kan verzwakken. Op elk van de meridianen liggen acupunctuurpunten, kleine verzamelvaatjes van energie. Door een naald in één zo`n punt te zetten, kan de energie worden versterkt als ze te zwak is of juist afgeremd als ze te sterk is . Zo kan het verstoorde evenwicht worden hersteld, waarna het lichaam zijn balans terugkrijgt.

Doet het pijn?

Acupunctuur is geen pijnlijke behandeling: het gaat maar om hele kleine prikjes .Maar het is wel een bijzonder gevoel als de naald in een acupunctuurpunt een bepaalde diepte heeft bereikt. De een krijgt daar een “zwaar” gevoel bij, een ander noemt het “prikkelend”.

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Acupunctuur in Oss:

Weliswaar niet in Oss, maar toch redelijk dichtbij in de buurt de praktijk van de gerenommeerde acupuncturist/neuroloog/psychiater in Nijmegen: dr. Wong-Chung.

Ondernemers gespecialiseerd in Acupunctuur in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in Acupunctuur bent.

 

Engelen

Engelen meditatie:

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Engelen in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een gecertificeerde ondernemer bent.

Ondernemers gespecialiseerd in Engelen in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je een ondernemer bent.

Homeopathie

Het principe

Artsenvereniging voor Homeopatie:

Het principe is eenvoudig: een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is – als geneesmiddel – ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Kortweg: SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (het gelijkende wordt genezen door het gelijkende).

Koffie bijvoorbeeld kan slapeloosheid veroorzaken (bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen).
Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

Dokter Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte in 1790 dit principe toen hij een beetje kina-bast innam (de ruwe vorm van kinine). Hij kreeg alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tégen malaria. In zijn verdere leven heeft hij zo’n tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen en nauwkeurig te registeren welke verschijnselen er optraden. Sindsdien zijn de proefnemingen doorgegaan. We kennen inmiddels zo’n paar duizend geneesmiddelen en het onderzoek gaat vandaag nog steeds door.

Het volgende komt van de NVKH:

Hoe werkt homeopathie?

Een homeopatisch geneesmiddel stimuleert het natuurlijk herstelvermogen van de mens. Om vergiftigingsverschijnselen te voorkomen worden homeopathische middelen niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend.

Denk bijvoorbeeld aan het middel Lachesis, dat gemaakt is uit slangengif. De middelen worden eerst meerdere malen verdund en krachtig geschud (potentiëren). Met het potentiëren wordt de directe (giftige) werking van de stof ontkracht. Het op die manier verkregen middel is daarmee drager van de energie, die het geneeskrachtige reactievermogen van de mens direct tot werken aanzet.

Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt krachtiger op een meer verfijnd niveau door, nauw aansluitend bij het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

Ieder mens is een uniek wezen. Een verstoring in de energie en daarmee ook ziekte wordt door iedere mens anders ervaren. Om mensen effectief te kunnen genezen zijn duizenden stoffen grondig door homeopaten onderzocht op de verstoringen die ze teweeg kunnen brengen in de gezonde mens. Deze onderzoeken en de grote ervaring, opgedaan in het werken met  patiënten, zijn uitgebreid opgetekend in de Materia Medica van de homeopathische geneeskunde.

Gecertificeerde ondernemers gespecialiseerd in Homeopathie in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je werkzaam bent als homeopathische arts.

Ondernemers gespecialiseerd in Homeopathie in Oss:

Hier kan een link naar je website staan als je homeopathische therapeut bent.

 

1 6 7 8

Advertentie praktijk Oss

Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.

Tip! Narcisme en hooggevoeligheid

Eigen website?

Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.

Facebook