Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

Mindfulness

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een levenshouding afkomstig uit het Boeddhisme.
Door met je aandacht bewust in het hier en nu te zijn laat je oude patronen los, wat leidt tot innerlijke rust.
De laatste 25 jaar is er veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness. Deze onderzoeken laten zien dat Mindfulness positieve veranderingen teweeg kan brengen in zowel cognitief, neurologisch als biologisch functioneren. Zo werd o.a. een vermindering van stress symptomen en depressieve klachten, een verbeterde concentratie,een verbeterd functioneren van het immuunsysteem en een verbeterde slaap aangetoond.

Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden aandacht en een houding van niet beoordelende acceptatie genoemd. Eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen wordt mindfulness genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat mindfulness te leren is. Maar wat is nu eigenlijk mindfulness en hoe kan je dat leren?

Vaardigheid die te leren is

Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merk dat dan op zonder dat te veroordelen (Stom dat ik daar aan denk, want ik moet nu oefenen). En als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt (Ik moet niet negatief oordelen, want ik moet alles accepteren). Het zal duidelijk zijn dat “Ik mag aan niets denken, want ik moet mindful zijn” een onmogelijke opdracht aan jezelf is waarmee je jezelf alleen maar kwelt. Probeer steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten in jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt.

Anders omgaan met sensaties, gevoelens en gedachten

Sensaties, gevoelens en gedachten komen langs in wat William James de “stream of consciousness” noemde. Ze komen en ze gaan weer. Het is begrijpelijk dat onaangename sensaties, negatieve gevoelens en gedachten niet erg welkom zijn. Je zou het liever niet voelen en denken, maar als deze er wel zijn, wat dan? Je zelf dwingen om pijn niet te voelen? Of opgaan in sombere gevoelens en negatieve oordelen over jezelf en daar 100% in geloven als een soort automatisme? Verbieden en oordelen dat je verboden gedachten niet mag denken, of oordelen dat je zo nu eenmaal bent?

Helpt dwingen, verbieden, oordelen of in weg zinken? Vaak niet en dan is het met mindfulness mogelijk te leren om anders om te gaan met die sensaties, gevoelens en gedachten. Je leert dan een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich zo in jou afspeelt. Namelijk een observerende houding ten aanzien van de sensaties, gevoelens en gedachten die komen en gaan in een “stream of consciousness”. Zo leer je anders om te gaan met pijn, somberte, gepieker, enz. Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de houding van een onderzoeker dan die van een aanklager. Minder ‘zo ben ik’, ‘zo is het’ en ‘dit deugt niet van mij’, maar meer ‘zo neem ik dit waar en zo denk ik dat’.
Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de houding van een onderzoeker dan die van een aanklager.

Osse ondernemers gespecialiseerd in Mindfulness zijn:

Mindfulness reizen

 

Advertentie praktijk Oss
Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.
Tip! Narcisme en hooggevoeligheid
Eigen website?
Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.
Facebook