Voor mensen die bewuster in het leven willen staan

Mandala’s

Mandala

Het woord ‘mandala’ stamt uit het Sanskriet, een voor-Indische taal, en betekent cirkel, centrum, wiel. De cirkel wordt gezien als een magische vorm. Het heeft geen begin en geen eind en staat daardoor voor heelheid. Het zijn bijzondere cirkels met vanuit het middelpunt prachtige symmetrische figuren. Symbolen uit de oudheid worden er vaak in afgebeeld.

Mandala’s zijn eeuwenoud en je ziet ze als kunstvorm in alle culturen. De Kelten gebruikten ze in hun weef- en vlechtkunst. Boeddhistische monniken schilderen ze of maken ze van zand. In kathedralen zijn ze te zien als roosvensters in glas in lood.

De mandala is een oervorm die je steeds weer tegenkomt in de kosmos, in de natuur in de architectuur en in de techniek. Om je heen zie je veel mandala’s: een klok, een wiel, een oog, een bloem, een doorgesneden kiwi of citroen.

Mandala tekenenGewone mandala

Je tekent een traditionele mandala door een cirkel te trekken en er vanuit het midden symmetrische figuren erin te tekenen met behulp van passer, liniaal en hulplijnen. Daarnaast zijn er ook vrije/intuïtieve mandala’s, die zijn niet per definitie symmetrisch. Je ontwerpt ze intuïtief door vanuit het middelpunt naar buiten te tekenen.

De cirkelrand staat voor je eigen grens en het middelpunt staat voor je zelf. Je gaat dus tekenen in je eigen vrije ruimte, dat geeft ontspanning en rust en kom je in contact met jezelf. Bovendien wordt er een beroep gedaan op beide hersenhelften zodat lichaam en geest meer in balans komt. Omdat de kleuren, vormen en symbolen die je gebruikt een betekenis hebben en de manier waarop je tekent ook iets over je zegt, leer je meteen iets over jezelf en de wereld om je heen. Het ondersteunt je persoonlijk groeiproces. Het heeft een rustgevende, helende werking en ook je creativiteit wordt er door ontwikkeld.

Numerologie in de MandalaNumerologie Jaartal 2011-2012

De symboliek van getallen houdt de mensheid al heel lang bezig. De 3 is bijvoorbeeld in het Christendom een belangrijk getal, de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De 7 is een vaak terugkomend getal in sprookjes en mythologische verhalen. De Griekse filosoof Pythagoras is de grondlegger van de numerologie. Hij was zowel een wetenschapper als een mysticus. Numerologie of getallenleer is de kennis van de getallen. Elk getal heeft, naast dat het een bepaalde hoeveelheid aangeeft, ook een bepaalde betekenis. Hierbij wordt het getal gezien als een symbool van klank en trilling: de frequentie en de kwaliteit van het getal. De getallenleer is erg interessant omdat je daarmee wat meer van jezelf te weten te komt.

In mandala’s kan je getallen een rol laten spelen. De getallen die we gebruiken zijn de cijfers van je geboortedatum en van je naam. Letters van je naam worden dan omgezet in getallen. Je rekent je eigen persoonlijke getallen uit. Daarna maak je een mandala waar een aantal van deze getallen in verwerkt worden. De inzichten uit de numerologie worden dus meteen omgezet in een persoonlijke mandala . Zo kan je een geboortemandala tekenen een naammandala, een herinneringsmandala etc.

In een workshop of cursus krijg je aanwijzingen welke kleuren, vormen en symbolen je kunt gebruiken. Die ga je op je eigen wijze in de mandala uitwerken. Je ontdekt steeds meer mogelijkheden om de getallen te gebruiken in je mandala.

Door de mandala thuis op te hangen werken processen door, die je zelf in gang hebt gezet. Plezier in het tekenen en inkleuren staan altijd voorop. Tekenervaring is niet nodig, je wordt tijdens een cursus of workshop stap voor stap geholpen.

Chakra’s in de MandalaZesde Chakra

Alles wordt aangedreven door twee stromen. Een energiestroom vanuit de aarde en een energiestroom vanuit de kosmos. In de mens ontmoeten die twee stromen elkaar. Hierdoor ontstaan draaikolken: de chakra’s. Het woord ‘Chakra’ stamt uit de voor-Indische taal het Sanskriet en betekent: wiel van licht. Het zijn energiecentra in je lichaam. Je kunt ze je voorstellen als ronde schijven en ze bevinden zich in één lijn in je wervelkolom vanaf je stuit tot aan je kruin. Ze hebben elk hun eigen kleur, die corresponderen met de kleuren van de regenboog. Ons lichaam bevat een groot aantal chakra’s. Er zijn 7 hoofdchakra’s.
De chakra’s zijn door energiebanen met elkaar verbonden. Ze werken als radertjes die de energie naar elkaar overbrengen. Ze zorgen ervoor dat de opgenomen energie uit voedsel, uit de aarde, de lucht en de kosmos doorgegeven wordt aan onze organen, zenuwen, spieren etc. Is een chakra of ander energiecentra geblokkeerd dan kan de energie niet vrij door het lichaam stromen en kunnen er problemen ontstaan. De werking van de chakra’s wordt beïnvloed door emoties en gewoontes, maar ook door alles wat er met je gebeurt in je leven.

Chakra tekenen

Doordat elk chakra een eigen vorm heeft en wordt uitgebeeld met een verschillend aantal lotusbladeren, zijn ze heel goed in een mandala uit te werken.

Tijdens een cursus of workshop kan je het volgende leren: Per keer komt er één chakra aan bod. Er wordt begonnen met een korte uitleg, meditatie- en/of bewegingsoefening. Dan ga je werken met de kleuren die bij dit chakra horen. Je tekent de basis van een chakra met behulp van passer, liniaal en potlood. En werkt die op je eigen manier uit met je eigen vormen, symbolen en figuren.

Je ontdekt de mogelijkheden van de nuances van één enkele kleur. Je voelt de energie die daar vanuit gaat. Door het tekenen en kleuren gaat het chakra beter functioneren! Tijdens het tekenen hoef je niet alles te weten van chakra’s. Soms is het zelfs beter als je niets weet, omdat je dan beter vanuit je gevoel aan het werk gaat. Het is wel belangrijk dat je in het centrum begint en naar buiten toe werkt. Je kan de overgang van binnen- naar buitenwereld zo open mogelijk houden zodat de energie vrij in en uit kan stromen.

Door de mandala thuis op te hangen werken processen door, die je zelf in gang hebt gezet. Plezier in het tekenen en inkleuren staat altijd voorop. Tekenervaring is niet nodig, je wordt stap voor stap geholpen.

Bijdrage: Willemien Geurts

 

 

Wie biedt er in Oss Mandala- en chakratekenen aan?

Nog meer ondernemers gespecialiseerd in mandalatekenen in Oss:

Hier kan gratis een link naar je website staan als je een ondernemer gespecialiseerd in mandala (tekenen) bent.

 

Advertentie praktijk Oss
Ga naar de website van Pure Spirit! Gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoelige kinderen en volwassenen.
Tip! Narcisme en hooggevoeligheid
Eigen website?
Websites voor spirituele ondernemers, persoonlijk en betaalbaar. Bezoek onze website.
Facebook